Website Resmi SMAN 1 RONGGA

Direktori Guru

Nama :
Kicky Uceu wardani, S.Si, M.Pd

Pendidikan :

S1 Kimia, S2 Pendidikan Kimia

Jabatan  : 

 • Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
 • Guru Mapel KIMIA

Nama :
Dedi Suanda, M.Pd

Pendidikan :
S2 Pendidikan Kimia

Jabatan  : 
Kepala Sekolah

Nama :
Abung Kusman, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Kewarganegaraan

Jabatan  : 

 • Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 • Guru Mapel PKN

Nama :
Aziz Zaenudin, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan B. Indonesia 

Jabatan  : 

 • Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana
 • Guru Mapel B. Indonesia

Nama :
Ai Dede Nuraeni, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan B. Inggris

Jabatan  : 

 • Guru Mapel B. Inggris, PKWU

Nama :
Esa Khoerunnisa, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Matematika

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Matematika, SBK

Nama :
Fridianti Zulhijah, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan B. Inggris

Jabatan  : 

 • Guru Mapel B. Inggris, PKWU

Nama :
Nirwan S.Sos

Pendidikan :
S1 

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Sosiologi

Nama :
Unang Muhsin, S.Ag

Pendidikan :
S1 Ekonomi Islam

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Ekonomi

Nama :
Eli Romansyah, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Matematika

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Matematika
 • Operator Dapodik

Nama :
Sri Rusniawati, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Geografi

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Geografi

Nama :
Feri Munawar Hidayat, S Ag

Pendidikan :
S1 Psikoterapi

Jabatan  : 

 • Guru BK, Olahraga

Nama :
Asep Nurul Hikmat, S.Pd.I

Pendidikan :
S1 Kependidikan Islam

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

Nama :
Wildan Ade Gunawan, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Matematika

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Matematika, Fisika

Nama :
Wida Julaeha, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Matematika

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Matematika, Ekonomi

Nama :
Rahman Hidayat, S.Pd.I

Pendidikan :
S1 Pendidikan Agama Islam

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Pendidikan Agama Islam

Nama :
Fitri Ayu Bakta, S.Kom.I

Pendidikan :
S1 

Jabatan  : 

 • Guru Mapel B. sunda

Nama :
Dede Nurhayati, S.S

Pendidikan :
S1 Bahasa dan Sastra Inggris

Jabatan  : 

 • Guru Mapel B. Inggris

Nama :
Ujang Roni Gunawan, S.Pd

Pendidikan :
S1 

Jabatan  : 

 • Guru Mapel PJOK

Nama :
Saeful Muhtadin, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Matematika

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Matematika, Fisika

Nama :

Asep Deni Nugraha, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Bahasa Indonesia dan Mulok Bahasa Sunda

Nama :

Tedi Sutisna, S. Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Sejarah

Jabatan  : 

 • Guru Mapel Sejarah

Nama :

Pendidikan :
S1 

Jabatan  : 

 • Guru Mapel 

Nama :

Pendidikan :
S1 

Jabatan  : 

 • Guru Mapel 

Nama :

Pendidikan :
S1 

Jabatan  : 

 • Guru Mapel 

Nama :

Pendidikan :
S1 

Jabatan  : 

 • Guru Mapel